Mała kolizja na drodze i klasyczna stłuczka to chleb powszedni na polskich drogach. Samochodów ciągle przybywa, a drogi budowane są w żółwim tempie. To sprzyja stłuczkom i kolizjom.

W przypadku zderzenia z innym samochodem koniecznie należy udokumentować całe zdarzenie. Zakładamy oczywiście że kolizja nie pociągnęła za sobą rannych, nikomu nic się nie stało, ucierpiały jedynie samochody. W takim przypadku należy bezwzględnie udokumentować to co się stało wraz z efektami końcowymi.

Nigdy nie wiemy kiedy na drodze przydarzy nam się takie nieszczęście, więc zawsze w samochodzie , w schowku powinniśmy mieć dokument in blanco na oświadczenie stłuczki. Kolizja oświadczenie wzór wypełniony jest dokumentem koniecznym do przedłożenia w chwili kiedy robimy zgłoszenie szkody komunikacyjnej.

stłuczkaStłuczka lub kolizja udokumentowana przez oświadczenie spisane na wzorze ściągniętym i wydrukowanym z internetu poparta dodatkowo zdjęciami wykonanymi telefonem komórkowym zazwyczaj wystarcza do tego, aby uzyskać odszkodowanie za wypadek z OC sprawcy.

Jeżeli nie czujemy się na siłach aby stłuczka oświadczenie wzór spisać na miejscu zdarzenia, bo jesteśmy w szoku lub sprawca wypadku chce nas oszukać lub wprowadzić w błąd po prostu wezwijmy policję. Szkoda udokumentowana nie na wzorze oświadczenia stłuczki, kolizji ale wykonana przez policję jest po prostu nie do podważenia przez żadne towarzystwo ubezpieczeniowe.

To absolutnie najlepsze wyjście z sytuacji i zabezpieczenie się przed ewentualną możliwością wykręcenia się sprawcy kolizji od odpowiedzialności oraz na zabezpieczenie się na wypadek powstałych w przyszłości niedomagań zdrowia z tytułu kolizji. Warto pamiętać że niejednokrotnie stłuczka może odbić się na zdrowiu i dać o sobie znać dopiero po kilku lub kilkunastu dniach od zdarzenia.